Trang Chủ / Về Câu Lạc Bộ

Nói đến Thái Sơn Nam là người ta nghĩ ngay đến futsal. Ngược lại, nói đến futsal, người hâm mộ cả nước cũng thường nghĩ ngay đến Thái Sơn Nam…